5S

a-new-design---made-with-postermywall13.jpg
LOGO 5s LOGO 5s

Slogan 5S TISSA-UUM
“SETIA 5S ANDA CERIA  KAMI BAHAGIA”

Pelancaran Logo 5s

Dilancarkan pada 31 Julai 2019 oleh Yang Berusaha Dekan TISSA-UUM PM Dr. Rose Shamsiah Samsudin.

 

POLICY 5s POLICY

“Membudayakan Perkhidmatan Cemerlang Melalui Amalan 5s”

VISI & MISI 5s VISI & MISI 5s

Visi

5s Peneraju Tranformasi Persekitaran  TISSA-UUM

Misi

Mengamalkan Amalan 5s Dalam Tugasa Harian

ACTIVITY 5s 5s

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa